Tijdens mijn sessies met klanten krijg ik regelmatig de vraag of ik als sjamaan ook iets kan betekenen op het vlak van Autisme, AD(H)D en HSP bij kinderen en tieners.

Hieronder een omschrijving van deze drie begrippen.

Autisme

Autisme (ASS) staat voor ‘autisme spectrum stoornis’ en is de verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op het gebied van sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken, bewegen en handelen, in de zintuiglijke prikkelverwerking en op het gebied van filteren en integreren van informatie.

Wetenschappers wereldwijd doen al jaren intensief onderzoek naar autisme. Desondanks is nog altijd onbekend wat autisme nou precies is. Ook bestaat er geen ‘biomarker’ – zoals een bloed- of DNA-test – waarmee autisme objectief kan worden vastgesteld. De diagnose wordt dan ook nog altijd gesteld op basis van gedragskenmerken.

Problemen in de sociale interactie

 • Moeite met sociaal of persoonlijk contact. Bijvoorbeeld moeilijk vriendschappen kunnen sluiten en onderhouden. De manier van contact maken met anderen is opvallend anders.
 • Moeite om te begrijpen wat een ander van jou verwacht.
 • Het niet goed kunnen aanvoelen van andere mensen.
 • Weinig aandacht voor de ander. Dat kan zich bijvoorbeeld uiten in praten tegen iemand, in plaats van met iemand. ‘Is de ander wel geïnteresseerd in wat ik te vertellen heb?’ is een vraag die iemand met autisme zich niet zal stellen.
 • Geen oogcontact maken, dus langs iemand heen kijken.
 • Niet goed in staat zijn om met anderen plezier, bezigheden of prestaties te delen.

Problemen in de communicatie

 • Vertraagde taalontwikkeling. Bijvoorbeeld niet praten tot het derde levensjaar.
 • Het taalbegrip schiet tekort. Zo wordt taal altijd letterlijk genomen, een sarcastische opmerking wordt niet herkend. Dubbele betekenissen of (woord)grapjes worden niet begrepen.
 • Eigenaardigheden in taalgebruik. Bijvoorbeeld te luid praten, eentonig praten, letterlijk herhalen van woorden (echolalie), zelf woorden maken (neologismen).
 • Grote moeite hebben in het gaande houden van gesprekken.

Ander (afwijkend) gedrag en beperkte interesses/belangstelling

 • Vasthouden aan eigen gewoonten en routines. Afwijken daarvan zorgt voor gedragsproblemen, zoals een paniekaanval of een woede-uitbarsting.
 • Overgevoeligheid of juist helemaal niet gevoelig voor pijn, warmte en kou en geluiden.
 • Afwijkende motoriek. Houterig bewegen, veel met de handen zwaaien (praten met de handen).
 • Overmatige gerichtheid op één onderwerp en weinig tot geen belangstelling hebben voor andere onderwerpen.

De kenmerken van autisme zijn breed en divers. Deze kunnen in verschillende gradaties aanwezig zijn en ook op verschillende manieren ’tot uiting’ komen.

AD(H)D

De afkorting AD(H)D staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
In het Nederlands betekent dat aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit.

De hersenen van mensen met AD(H)D reageren sneller op prikkels (impulsen, stemmingen en gebeurtenissen).
Onoplettendheid, aandachttekort, impulsiviteit en hyperactiviteit zijn de belangrijkste kenmerken van AD(H)D. Er bestaan drie vormen van AD(H)D met elk hun eigen kenmerken:

 • Het kind heeft vooral moeite om de aandacht bij iets te houden. Dit wordt ook wel ADD genoemd. Dit beeld komt vaker voor bij meisjes.
 • Het kind is druk, beweegt veel en kan moeilijk stilzitten. Ook laat het impulsief gedrag zien. Dit noem je het ‘overwegend hyperactieve en impulsieve beeld’.
 • Het meest komt het voor dat kinderen kenmerken van beide vormen hebben: ze zijn én druk én hebben moeite om hun aandacht erbij te houden. Dan spreek je van het gecombineerde beeld van AD(H)D.

HSP

Hoogsensitiviteit is geen ziekte of stoornis, maar een persoonlijkheidskenmerk met verschillende eigenschappen.
Een zogenaamde HSP (Highly Sensitive Person of hoogsensitief persoon) is iemand die gevoeliger is voor indrukken en prikkels dan gemiddeld. Hij of zij neemt subtielere nuances waar in de lichaamstaal en stemmingen van anderen en is gevoeliger voor licht, geuren en geluiden. Daardoor raken hoog sensitieve mensen sneller overprikkeld en hebben ze sneller de behoefte zich terug te trekken.

Kenmerken van een hoogsensitief persoon op een rijtje:

 • Je reageert sterker dan gemiddeld op geluiden, geuren en/of licht.
 • Je neemt veel details waar.
 • Je neemt meer non-verbale signalen van anderen waar.
 • Je voelt je anders dan anderen.
 • Je voelt je vaak niet begrepen.
 • Je denkt diep over dingen na.
 • Je handelt gewetensvol.
 • Je weet of voelt vaak wat je nodig hebt.
 • Je bent geneigd tot over-analyseren zoals denken in doemscenario’s.
 • Je denkt soms te complex of anderen vinden dat je ingewikkeld doet.
 • Je kunt originele oplossingen bedenken in complexe situaties.
 • Je hebt een sterk rechtvaardigheidsgevoel en komt voor de underdog op.
 • Je bent gericht op anderen en hun behoeften.
 • Je voelt de sfeer in een groep aan.
 • Je houdt van harmonie in jezelf en om je heen.
 • Je raakt sneller overprikkeld (je ervaart bijvoorbeeld kortsluiting, verwarring, sterk emotioneel, prikkelbaarheid leegte of chaos in je hoofd).
 • Je trekt je regelmatig terug.
 • Je hebt regelmatig tijd nodig voordat je een antwoord geeft of een keuze maakt.
 • Je wilt graag overzicht voordat je beslist of in actie komt.
 • Je denkt niet alleen aan jezelf maar ook aan het groepsbelang.
 • Je kunt snel verbanden leggen en denkt daardoor soms sneller in stappen vooruit.
 • Je voelt emoties en stemmingen van anderen aan.
 • Je vindt één-op-één contact fijner dan groepscontact.
 • Je bent graag behulpzaam.
 • Je vindt het lastig om met veranderingen om te gaan, vooral als het plotseling is.
 • Je bent regelmatig hard voor jezelf.
 • Je hebt een diepgaande manier van verwerken.

Mijn ervaring met het geven van een sessie aan kinderen met Autisme, AD(H)D en HSP is dat ik van de ouders de reactie krijg dat ze na de sessie merken dat hun kinderen een duidelijke vooruitgang maken m.b.t. hun fysiek, emotioneel en mentaal welzijn, zoals:

 • Lekkerder in hun vel zitten
 • Zich meer ontspannen voelen
 • Emotioneel meer in balans zijn
 • Meer rust in het hoofd ervaren
 • Minder snel overprikkeld worden
 • Verbeterde concentratie hebben
 • Meer zelfvertrouwen aan de dag leggen
 • Makkelijker contact maken
 • Meer levensvreugde uitstralen

Een sessie met Robby

Als ik één op één met kinderen werk, kan ik dat op locatie doen of op afstand.
Want energie kent geen grenzen. Dat hebben we jaren geleden van Einstein geleerd.
Hij vertelde ons dat het geen filosofie is, maar de waarheid.

Energie stroomt overal naartoe dus ik heb als sjamaan geleerd hoe ik ‘met de toestemming van de ouders en het kind’ op hun energieveld kan ‘inloggen’ en daardoor kunnen sessies online via WhatsApp net zo efficiënt uitgevoerd worden als op locatie.

Een sessie duurt ongeveer een uur. Er is altijd een ouder aanwezig tijdens de sessie, zowel op locatie als online.
De kosten bedragen € 75.

Hieronder enkele reacties van ouders:

Wat ik na de sessie zie is een gezellige meid die steeds meer met ons in contact is.
Vorig jaar had ik een depressief kind mee op vakantie en dat zie ik nu totaal niet meer.
Ik ben enorm dankbaar voor hoe het nu gaat en zie degelijk verschil sinds de sessie vorige maand.
Het is echt een hele vooruitgang.
Je wilt niet weten wat je voor ons hebt betekend, het is niet te beschrijven.
Mijn dochter is ondanks haar pubertijd weer wie ze was, stoer en sprankelend.

Liefs,
Ma. (moeder van Je, 14 jaar – ADHD)

Nogmaals hartelijk dank voor de sessie met Na. gisterenavond.
Ze gaf meteen na de sessie aan dat ze geen spanning meer voelde voor de Cito-toets van morgen en dat er geen drukke trein meer in haar hoofd rond reed. Ze is toen heerlijk gaan slapen.
Vanochtend was ze ook heel rustig en lief, terwijl ze normaal gesproken ‘s ochtends juist heel druk is en snel een woede-uitbarsting krijgt.

Zojuist heb ik haar uit school gehaald. Ze gaf aan nog wel hoofdpijn te hebben en erg moe te zijn, maar verder zei ze: ‘Normaal ben ik na school chagrijnig, maar nu ben ik vrolijk en blij’.
Al met al een hele positieve verandering dus tot nu toe!

2 Weken na de sessie:
Zoals afgesproken mail ik je weer even over hoe het met Na. gaat. Ze heeft sinds de sessie van 2 weken geleden minder woede-uitbarstingen en als ze al een uitbarsting heeft dan is deze ook veel minder heftig.
Ze geeft zelf ook regelmatig aan dat het rustiger is in haar hoofd en dat ze minder spanningen ervaart, bijvoorbeeld voor de Cito-toetsen.
Al met al gaat het dus de goede kant op.

Liefs,
Fa. (moeder van Na, 10 jaar – ADHD)

Graag wil ik jou laten weten dat het steeds beter gaat met Na. 😊

Sinds de 2de sessie die we gedaan hebben kijkt ze veel helderder uit haar ogen. Voorheen zagen we soms echt vuur in haar ogen als ze een woede-uitbarsting kreeg en dat is nu niet meer het geval.
Ze is over het algemeen ook rustiger en vrolijker. Mensen die haar kennen merken ook op dat het beter met haar gaat.

Zij kreeg al bijna 5 jaar lang behoorlijk wat medicatie op basis van haar diagnoses ADHD en Autisme. Eerdere pogingen om medicatie te verminderen zijn nooit geslaagd, maar na de tweede sessie die jij bij haar gedaan hebt kreeg ik sterk het gevoel dat deze medicatie averechts begon te werken.

Aan het begin van onze vakantie zijn we daarom helemaal gestopt met de medicatie aan Na. te geven en inmiddels is zij al zo’n 4 weken volledig zonder medicatie!!!

Aanstaande maandag begint de school weer en dan is het natuurlijk even afwachten hoe zij daar zal functioneren zonder medicatie, maar ik heb goede hoop. Zelf geeft ze ook aan dat ze zich rustiger voelt nu dan voorheen met medicatie.

Zowel Na. als ik hebben toch wel het gevoel dat er nog winst te behalen is op energetisch gebied bij haar.

Zou jij wellicht binnenkort nog een keer een sessie met haar willen doen?

Liefs van ons!
Fa. (moeder van Na, 10 jaar – ADHD) – Sessie 2

St. had de laatste tijd ontzettend veel te kampen met sociale angsten. Schrik om zich in het openbaar te begeven, onder de mensen te komen, paniekaanvallen krijgen op drukke plaatsen (zoals op de bus, in een drukke winkel …). Tijdens de vakantieperiode komt ze sowieso wat minder buiten nu ze niet naar school moet, maar het viel wel ontzettend op dat ze de laatste keren véél minder angstig was en makkelijker weer zelf weg durft gaan zonder dat ik (of een van haar vriendinnen) erbij hoef te zijn. We hadden voor de vakantie al afgesproken dat ik ging zoeken naar psychologische hulp voor haar, maar toen ik haar vorige week vroeg of dat nog nodig was, ging ze hier eens over nadenken (wat al uitzonderlijk is, want daarvoor wou ze dat absoluut wel).

Groetjes,
Ma. (moeder van St, 14 jaar) – HSP

Ik merk echt wel verbetering bij St. na de 2de sessie. Zij kampte met enorme sociale angsten en die zijn echt wel enorm geminderd nu. Ook merk ik dat ze ook wat steviger in haar schoenen staat, makkelijker opkomt voor zichzelf (ook tegenover ons) en dat vind ik een enorm positieve evolutie die echt wel pas is beginnen beteren na het begin van deze vakantie/de sessie bij jou.

Groetjes,
Ma. (moeder van St, 14 jaar) – HSP