Het lichtenergieveld bevat de afdrukken van vroege levenservaringen, van genetisch geërfde ziekten, zelfs van herinneringen voor onze geboorte, toen we nog in de baarmoeder zaten en daarvoor.

Het lichtenergieveld wordt toxisch wanneer we emoties ervaren die we niet kunnen verwerken. Deze hopen zich op in het lichtenergieveld als slib en beginnen ons te verzwakken en te vertragen. Bijgevolg zal de energiestroom in ons veld geblokkeerd worden.
Het lichtenergieveld organiseert eveneens onze realiteit. Het zal onze levenservaring choreograferen door de omstandigheden van een originele wonde na te bootsen om ons er terug mee te confronteren waardoor we de kans krijgen om ze op te lossen en te helen.

De manier waarop een afdruk werkt is dat wanneer je de lessen niet leert, je uiteindelijk met het probleem trouwt!
Een afdruk wordt veroorzaakt door een trauma. Wanneer we een trauma hebben dat we niet oplossen op het moment dat het probleem zich voordoet, begint het energieën te organiseren in de vorm van een blauwdruk, van een vingerafdruk in het lichtenergieveld. Het wordt gecodeerd in ons veld. Het begint zich in te bedden in de muren van het lichtenergieveld.

Deze lading bevat niet alleen energie, maar ook informatie over de omstandigheden rond de oorspronkelijke verwonding. Dus wanneer deze afdruk wordt geactiveerd, zal die informatie in een van onze chakra’s terechtkomen en ons centrale zenuwstelsel overnemen. Het zal ons centrale zenuwstelsel kapen en de omstandigheden van de oorspronkelijke verwonding opnieuw in beeld brengen.

Een primaire verwonding kan worden veroorzaakt door kindermishandeling, verbaal of fysiek, door het gevoel in de wereld achter te blijven en dat de wereld geen veilige plek meer is. Ouders kunnen een kind bijvoorbeeld bij oma achterlaten om op vakantie te gaan, maar het kind voelt zich in de steek gelaten. Dit is natuurlijk allemaal subjectief. Er kan zich een afdruk beginnen vormen die zich in het hele leven van die persoon zal blijven manifesteren totdat hij/zij het geneest.

Trauma is vaak ontstaan in de kinderjaren. Het kan ook afkomstig zijn uit vorige levens zoals de manier waarop we ooit gestorven zijn. Het trauma zit in ons lichtenergieveld ingeprent en gecodeerd, en blijft dat thema oproepen. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs de manier voor te schrijven waarop we nu zouden kunnen sterven, maar het schrijft de manier voor waarop we verlies of pijn zouden kunnen ervaren.

Afdrukken zijn de oorzaak van de ziekte terwijl de geneeskunde zegt dat lichamelijke ziekten het gevolg zijn van een genetische aanleg, die je bijvoorbeeld hebt voor hart- en vaatziekten, of een borstaandoening. Wat sjamanen zeggen is dat deze aandoeningen worden geïnformeerd door patronen in het lichtenergieveld. En dat als je het patroon geneest voordat het de kans krijgt om zich uit te drukken als een hartaandoening, de hartaandoening zich niet zal manifesteren.

Vanuit het standpunt van de heler is dus de informatie in het lichtenergieveld de oorzaak van de ziekte. Het is die genetische blauwdruk dat energetisch is, niet moleculair. In feite is het het lichtenergieveld die het DNA informeert dat vervolgens het fysieke lichaam informeert. De implicaties hier zijn dat we niet alleen ziekten kunnen genezen die we genetisch hebben geërfd, maar dat we bewust de expressie van onze genen kunnen beïnvloeden en daardoor onze persoonlijke evolutie kunnen veranderen. We kunnen nieuwe lichamen creëren die anders verouderen, anders genezen en anders sterven.

De chakra’s zijn de organen van het lichtenergieveld. Zoals we fysieke organen in het lichaam hebben, zo hebben we ook lichtgevende organen in ons energieveld. Het zijn draaikolken van energie die met de klok mee draaien en de vorm hebben van een trechter. De brede mond van de trechter steekt twee of drie centimeter buiten ons lichaam uit, terwijl de smalle punt van de trechter zich in het lichaam uitstrekt en direct aansluit op het ruggenmerg.

De chakra’s informeren rechtsreeks onze neurofysiologie.
Afdrukken sluimeren in je lichtenergieveld. Wanneer je informatie in een afdruk hebt, en deze wordt emotioneel getriggerd door een gebeurtenis die zich in je leven voortdoet, dan komt deze inhoud in een van de chakra’s terecht die ons centrale zenuwstelsel direct zal informeren. Het kaapt ons centrale zenuwstelsel. Het is vergelijkbaar met een klein icoontje dat in je computer aanwezig is, dat wordt geactiveerd door erop te dubbelklikken om vervolgens je beeldscherm over te nemen.

Wanneer dat gebeurt zitten we niet langer op de stoel van de bestuurder. ‘Ik zie je niet meer, maar ik zie een versie van mijn moeder. Ik zie deze man niet meer, maar ik zie de vader die ik nooit heb gehad en waar ik jaloers op ben.’ Dus beginnen we onze interne realiteit in de wereld te projecteren, op onschuldige mensen die gewoon een onbewust programma in ons teweeg hebben gebracht.